TERMINARZ WIZYT STACJONARNYCH-WARSZAWA

W przypadku pracowników biurowych z komputerem pow. 4h należy dokonać rezerwacji na wszystkie niżej wymienione specjalizacje:

LEKARZ MEDYCYNY PRACY

LEKARZ OKULISTA


W przypadku kierowców służbowych, kierowców Taxi/Uber/Bolt, kierowców kategorii C, C+E, D,D+E, T , kierowców uprzywilejowanych oraz operatorów maszyn, należy dokonać rezerwacji na wszystkie niżej wymienione specjalizacje:

LEKARZ MEDYCYNY PRACY

LEKARZ OKULISTA

PSYCHOTECHNIKA


“O BADANIACH

Badania odbywają się za pośrednictwem przystosowanych stanowisk komputerowych obsługujących Specjalistyczną Platformę Diagnostyczną, która przeznaczona jest do wykonywania badań medycyny pracy oraz badań kierowców.
Po zakończeniu badania, na podstawie wyników, lekarz wystawia orzeczenie o zdolności badanego do wykonywania pracy na danym stanowisku / nauki / prowadzenia pojazdu, w przeciągu dwóch dni roboczych, za wyjątkiem gdy trzeba przeprowadzić dodatkowe badania.

UWAGA DLA KIERUJĄCYCH POJAZDAMI

W przypadku cukrzycy, epilepsji lub chorób psychicznych do wydania orzeczenia wymagane jest zaświadczenie od lekarza prowadzącego o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdów.”

TERMINARZ WIZYT

Loading...